RS232 Nedir ve Nasıl Çalışır?

RS232, seri iletişim için kullanılan bir standarttır. RS232, veri terminal ekipmanı (DTE) ile veri taşıma ekipmanı (DCE) arasında veri iletimi ve sinyalleme için elektriksel, mekanik ve işlevsel kuralları tanımlar. RS232, bilgisayarların modemler, yazıcılar, fareler, veri depolama cihazları, kesintisiz güç kaynakları ve diğer çevre birimleri ile bağlantı kurmasını sağlar.

RS232 standardı, veri iletimi (data transmission) ve sinyallemenin gerilim seviyelerini mantık 1 veya mantık 0 seviyelerine göre tanımlar. Geçerli sinyaller ya +3 ile +15 volt arasında ya da −3 ile −15 volt arasındadır. Bu yüzden −3 ile +3 volt arasındaki gerilim değerleri RS-232 için geçerli değildir. Mantık 1 seviyesi −3 ile −15 volt arasında, mantık 0 seviyesi ise +3 ile +15 volt arasında olmalıdır. Bu şekilde RS-232, elektriksel gürültüye karşı daha dayanıklı olur.

RS232 standardı, konnektörlerin fiziksel boyutlarını ve bacak çıkışlarını da belirler. RS-232 standardına göre tanımlanan en yaygın konnektör tipi DB-25 konnektörüdür. DB-25 konnektörü 25 bacaklıdır ve her bacak farklı bir sinyal için kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

rs232

– TXD: Verici verisi (Transmitted Data)

– RXD: Alıcı verisi (Received Data)

– RTS: Verici hazır (Request To Send)

– CTS: Alıcı hazır (Clear To Send)

– DTR: Verici çalışır (Data Terminal Ready)

– DSR: Alıcı çalışır (Data Set Ready)

– DCD: Taşıyıcı algılandı (Data Carrier Detect)

– GND: Topraklama (Ground)

RS232 standardı, seri portların maksimum kablo uzunluğunu ve maksimum veri iletim hızını da sınırlar. RS-232 standardına göre maksimum kablo uzunluğu 15 metredir. Maksimum veri iletim hızı ise kablo uzunluğuna ve kablo kalitesine bağlı olarak değişir. Genellikle 20 kbps ila 115 kbps arasında bir hız elde edilebilir.

RS-232 standardı, seri iletişimin temelini oluşturur. Ancak günümüzde daha yüksek hızlara, daha uzun kablo mesafelerine ve daha fazla cihaz bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle RS-232 standardının yerini alan veya tamamlayan yeni standartlar geliştirilmiştir.

Bunlardan bazıları şunlardır:

– RS-422: Diferansiyel sinyalleme kullanan ve çok noktalı bağlantılara izin veren bir standarttır.

– RS-485: RS-422’nin geliştirilmiş bir versiyonudur. Daha fazla cihaz bağlayabilir ve daha uzun mesafelerde çalışabilir.

– USB: Evrensel seri veriyolu (Universal Serial Bus) anlamına gelir. Çok çeşitli cihazları bilgisayara bağlamak için kullanılır.

– Ethernet: Ağ cihazları arasında yüksek hızlı veri iletimi sağlayan bir standarttır.

Diğer ilgili konular;

RS232-RS422-RS485


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir