Analog Kontrol

Analog kontrol, bilgi iletmek için analog sinyalleri kullanan bir kontrol sistemi türüdür. Analog sinyaller, geniş bir değer aralığını temsil edebilen sürekli dalgalardır. Bu, onları endüstriyel prosesler ve tıbbi cihazlar gibi hassas kontrolün gerekli olduğu uygulamalar için çok uygun hale getirir.

Analog kontrol sistemleri tipik olarak üç bileşenden oluşur: bir sensör, bir kontrolör ve bir aktüatör.

Sensör, sistemin mevcut durumunu ölçer ve bunu bir analog sinyale dönüştürür. Kontrolör, sensörden analog sinyali alır ve bunu istenen çıkışı hesaplamak için kullanır. Aktüatör daha sonra kontrolörün çıkış sinyalini sistemin durumunu değiştiren fiziksel bir eyleme dönüştürür.

analog kontrol

Analog kontrolün avantaj ve dezavantajları

Analog kontrol sistemlerinin avantajlarından biri de çok hassas olmalarıdır. Bunun nedeni, analog sinyallerin çok çeşitli değerleri temsil edebilmesidir. Diğer bir avantaj ise analog kontrol sistemlerinin çok duyarlı olmasıdır. Bunun nedeni, analog sinyallerin çok hızlı bir şekilde iletilebilmesidir.

Ancak bazı dezavantajları vardır. Dezavantajlarından biri, gürültüye duyarlı olabilmeleridir. Bunun nedeni, analog sinyallerin girişimle bozulabilen sürekli dalgalar olmasıdır. Diğer bir dezavantaj, dijital kontrol sistemlerinden daha karmaşık olabilmesidir.

Genel olarak, analog kontrol sistemleri bir dizi avantaj ve dezavantaj sunar. Belirli bir uygulama için en iyi kontrol sistemi türü, o uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olacaktır.

İşte bazı örnekler :

  • Arabalarda otomatik seyir kontrolü
  • Fırınlarda sıcaklık kontrolü
  • Konveyör bantlarda hız kontrolü
  • İnsan vücudunda kan basıncı düzenlemesi

Analog kontrol sistemleri hala birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak dijital kontrol sistemleri giderek daha popüler hale gelmektedir. Bunun nedeni, dijital kontrol sistemlerinin analog kontrol sistemlerine göre daha fazla gürültü bağışıklığı ve daha düşük karmaşıklık gibi bir dizi avantaj sunmasıdır.

analog sinyal

Analog kontrol türü

Üç ana türü vardır:

  • Proportional control, en basit türüdür. Çıkış sinyalini hata sinyali ile orantılı olarak ayarlayarak çalışır. Hata sinyali, istenen çıktı ile gerçek çıktı arasındaki farktır.
  • Integral control, sabit durum hatalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir tür analog kontroldür. Çıkış sinyaline zamanla bir hata sinyali ekleyerek çalışır. Bu, çıkış sinyalinin sonunda istenen değere yaklaşmasını sağlamaya yardımcı olur.
  • Derivative control, sistemin yanıt süresini iyileştirmeye yardımcı olan bir tür analog kontroldür. Hata sinyalinin değişim oranı ile çarpılan çıkış sinyalinden bir hata sinyali çıkarılarak çalışır. Bu, sistemin istenen değeri aşmasını önlemeye yardımcı olur.

Bu üç tip kontrol, daha karmaşık kontrol sistemleri oluşturmak için birleştirilebilir. Örneğin, bir orantısal integral (PI) kontrolör, orantısal kontrol ile integral kontrolü birleştirir. Orantılı-integral-türevli (PID) denetleyici, orantısal denetimi, integral denetimi ve türev denetimini birleştirir.

Analog sinyaller

Analog input-output (I/O), bilgisayarların analog sinyallerle etkileşime girmesini sağlayan bir I/O türüdür. Analog sinyaller, voltaj veya akım gibi sürekli bir aralıkta herhangi bir değeri alabilen sinyallerdir. Öte yandan dijital sinyaller, 0 veya 1 gibi yalnızca sınırlı sayıda değer alabilir.

Analog kontrol sinyalleri, bir cihazın veya sistemin çalışmasını kontrol etmek için kullanılan sinyallerdir. Tipik olarak bir voltaj veya akım sinyali ile temsil edilirler ve sinyalin değeri, cihazın veya sistemin istenen durumunu temsil eder.

  • Endüstriyel alanda, makinelerin ve süreçlerin çalışmasını kontrol etmek için analog kontrol sinyalleri kullanılır. Örneğin, bir motorun hızını, bir fırının sıcaklığını veya bir sıvının basıncını kontrol etmek için kullanılabilir.
  • Tıbbi cihazlarda, hastanın hayati belirtilerini izlemek ve kontrol etmek için analog kontrol sinyalleri kullanılır. Örneğin, bir hastanın kalp atış hızını, kan basıncını ve oksijen doygunluğunu izlemek için kullanılabilir.
  • Bilimsel araştırmalarda, laboratuvar ekipmanlarının çalışmasını kontrol etmek için analog kontrol sinyalleri kullanılır. Örneğin, bir reaksiyon kabının sıcaklığını, bir sıvının akış hızını veya bir elektroda uygulanan voltajı kontrol etmek için kullanılabilir.

Diğer ilgili yazılar;

Profibus

RS232


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir